Friso de Zeeuw ziet de verrommeling van het landschap maar doorgaan. Wel een kolossale doos in het weiland bij Bodegraven, maar geen woonwijk bij Alphen, al wordt die nog zo mooi ingepast in het landschap. ,,Het is the limit”, zegt de emeritus-hoogleraar ruimtelijke ordening aan de TU Delft. ,,Het verschil tussen bestuurlijke pretenties en de werkelijkheid begint in het Groene Hart absurde trekjes te krijgen.”