Oranjecomité

door | okt 11, 2017

Het Oranjecomité Zwammerdam stelt zich ten doel om jaarlijks de Oranjefeesten in Zwammerdam te organiseren.

Dit betekent dat er een of meerdere evenementen worden georganiseerd op Koningsdag (27 april), en de avond ervoor (Koningsavond, 26 april).

Een keer per 5 jaar is 5 mei, bevrijdingsdag) eveneens een feestdag. Ook dan probeert het Oranjecomité daar invulling aan te geven, door het organiseren van een feest of ander evenement.

 

Zwammerdam is een klein dorp, en het kost inspanning om door middel van feesten of evenementen, grote groepen mensen te trekken. Toch lukt dit tot op heden vrij aardig, met dank aan het enthousiasme van de inwoners van Zwammerdam. Aan de ene kant wil het Oranjecomité terug vallen op  onderdelen die al jarenlang kun aantrekkingskracht hebben bewezen, aan de andere kant wordt geprobeerd geregeld met iets nieuws te komen. We proberen het evenwicht tussen traditie en vernieuwing en traditie op een creatieve manier te bewaren. Voor de leden van het Oranjecomité zit daarin de uitdaging en het plezier.

 

Filosofie van het Oranjecomité is: ‘voor het dorp en door het dorp’. Dit betekent dat, waar mogelijk, samenwerking wordt gezocht met de andere verenigingen in het dorp. Zwammerdam kent vele verenigingen, die een leuke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de festiviteiten. Wij werken graag met hen samen om er elk jaar weer een mooi feest van te maken.

 

Evenementen tot nu toe:

 

Vrijmarkt op Koningsdag: actueel

 

 

 

 

 

 

 

 

De mijl van Zwammerdam: gedurende 20 jaar,
voor het laatst in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grasmaaimachinerace voor 55 plussers:
gedurende 4 jaar, voor het laatst in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwammerdam Culinair: 3 maal, 2010, 2012 en 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevrijdingsbal: 2015.

 

Diverse optredens en band door de jaren heen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Oranjecomité kan altijd hulp en ondersteuning gebruiken, zowel financieel, als praktisch. Wilt u ons financieel ondersteunen? Meldt u dan aan als  ‘vriend van het Oranjecomité’ via ons mailadres. Maar ook praktische hulp kunnen wij ieder jaar goed gebruiken. Interesse? Neem contact met ons op via ons mailadres.

Maar het allerbelangrijkste vinden wij om u enthousiast te maken voor de evenementen  die wij organiseren. Bovenal hopen wij u daar te zien!

 

Oranjecomité Zwammerdam

 

Secretaris: Corien Boers.

Mail: oranjecomitezwammerdam@gmail.com

Activiteiten

Powered by Weer1.com

  • 220
  • 2.290.394
  • 369.306