ONS en Beertjes Burch willen integraal kindcentrum vormen

De Oranje Nassau school is onderdeel van SCOPE scholengroep en vanaf 1955 gevestigd in Zwammerdam. kindcentrum Beertjes Burch, onderdeel van Junis Kinderopvang is sinds 1995 gevestigd op het terrein van Ipse de Brugge. In de zomer van 2020 zullen zij samen hun intrek nemen in een nieuw Multi Functionele Accommodatie in Zwammerdam. Schooldirecteur Annette Hesseling en clustermanager Liesbeth Ottens van Junis Kinderopvang willen straks in het nieuwe gebouw samen de kinderen van 0 tot 13 jaar begeleiden vanuit één en dezelfde visie en vanuit één team. Deze vorm van samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang noemen we een Integraal kindcentrum (IKC).

Het IKC zal dagelijks van 07:00 uur tot 18:30 uur geopend zijn. Binnen het IKC komt een doorgaande leerlijn, vanaf het dagverblijf/peuterspeelzaal naar school en vanaf de school naar de buitenschoolse opvang. Dit zorgt voor een stabiele omgeving waarin ieder kind zich breed kan ontplooien, waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en waar samenwerken, creativiteit en kritisch denken centraal staan. Annette: “We willen opvang en onderwijs laten samenwerken om gezamenlijk de beste ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren”.

Sinds afgelopen juni zijn Annette en Liesbeth onder leiding van projectleider IKC Daniëlle van Doorne-Baas in gesprek om een plan van aanpak te maken voor de ontwikkeling van het IKC. Liesbeth: “We bekijken natuurlijk ook waar we nu al kunnen samenwerken. Een volgende stap is om samen met het team en de ouders de visie en missie van het IKC verder te ontwikkelen”.

De Oranje Nassauschool en kindcentrum Beertjes Burch houden de betrokkenen graag op de hoogte van het IKC project en horen graag vragen of ideeën voor het IKC.