Wat kan de Parkinson Vereniging voor u betekenen

Wat kan de Parkinson Vereniging voor u betekenen

Parkinson Café Alphen is er weer op 28 februari om 14:00 uur in Wijkcentrum Kerk en Zanen te Alphen aan den Rijn met het onderwerp:

“Wat kan de Parkinson Vereniging voor u betekenen”, door Carla Aalderink (direkteur Parkinson Vereniging)

De Parkinson Vereniging is dé organisatie is waar iemand met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme naar toegaat als hij of zij iets wil weten over het ziektebeeld. De vereniging is immers de spreekbuis voor de 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson(isme) en hun verwanten.

De Parkinson Vereniging is van mening dat de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme verhoogd kan worden door verbetering van zorg in de breedste zin van het woord en dat uiteindelijk genezing bereikt zal worden. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsverbetering is het versterken van het patiëntperspectief in de zorg.

Om de belangen van mensen met parkinson goed te kunnen behartigen werkt de vereniging zoveel mogelijk samen met organisaties die hetzelfde doel nastreven zonder hierbij de eigen identiteit uit het oog te verliezen. De Parkinson Vereniging handelt uit eigen kracht, zij is immers de vertegenwoordiger van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Voor de periode 2016-2019 en verder ziet de vereniging de ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening verdergaan. Hierdoor nemen onder meer de kosten voor de gezondheidszorg  toe. Intussen wordt in toenemende mate de zorg neergelegd bij de omgeving van de patiënt. Hoewel mensen terecht steeds meer zelf de regie willen voeren over hun ziekteproces, moeten ze daarvoor wel over de noodzakelijke middelen (geld, informatie, vaardigheden) kunnen beschikken. Ze hebben daarbij de steun nodig van een patiëntenvereniging die opkomt voor hun belangen en wensen. Om deze ondersteuning te kunnen blijven bieden heeft de Parkinson Vereniging naast haar reguliere activiteiten de volgende vier beleidsprioriteiten vastgesteld.

  1. Vergroten van de invloed van de vereniging in het speelveld van de gezondheidszorg.
  2. Zichtbare belangenbehartiging voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.
  3. Beïnvloeden van de richting van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
  4. Versterken van de zelfmanagementvaardigheden van mensen met de ziekte van Parkinson.

 

IEDEREEN is WELKOM

 Locatie: Wijkcentrum Kerk en Zanen
de Oude Wereld 51-59, 2408 NV te Alphen aan den Rijn.
(volop gratis parkeerruimte)
 Tijd: 14:00 tot 16:30 uur, inloop vanaf 13:30 uur.
 Entree: Toegang is gratis,

 

Informatie: info@parkinsoncafealphen.nl

website:      www.parkinsoncafealphen.nl

Comments are closed.