In de week van 22 april – 28 april is er een collecte voor aanschaf van een AED met buitenkast in Zwammerdam.

In de week van 22 april – 28 april is er een collecte voor aanschaf van een AED met buitenkast in Zwammerdam.

Wat is een AED

 

Een AED is een afkorting van Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Het overlevingspercentage bij een hartinfarct is 23%.

Reanimatie en defibrillatie (het geven van een schok met een AED), binnen de eerste 6 minuten bij een hartstilstand, geeft een overlevingspercentage van 50 tot 70 %.

 

Waarom is het noodzakelijk dat er een extra AED komt in Zwammerdam

 

In Zwammerdam zijn er op dit moment 5 AED’s beschikbaar. Twee daarvan zijn 24/7 bereikbaar om ingezet te kunnen worden. Drie daarvan zijn alleen tijdens openingstijden van de betreffende locatie in te zetten. In de avonden en weekenden zijn de twee AED’s in het ‘oude’ Zwammerdam te bereiken. Voor de buitenwijken van Zwammerdam is er geen AED in de buurt.

In Zwammerdam zijn er 43 burgerhulpverleners actief die geschoold zijn om te kunnen reanimeren en de AED kunnen inzetten. Voor onze kleine gemeenschap is dit natuurlijk heel erg fijn.

 

Als u bij een hartstilstand 112 belt dan krijgen de burgerhulpverleners die zich in de buurt van het slachtoffer bevinden, het verzoek van de centrale om direct naar het slachtoffer te gaan en de reanimatie te starten. Tevens wordt er door een burgerhulpverlener (indien mogelijk) een AED gebracht naar het reanimatie adres.

De kans is groot dat u een inwoner van Zwammerdam in huis krijgt die u komt helpen om te reanimeren. U krijgt van de centralist van 112 de opdracht om de voordeur open te zetten. Vergeet dit alstublieft niet! Want dan kan de noodzakelijke hulp snel van start gaan.

 

Er is een klein groepje vrijwilligers bij elkaar gekomen om te kijken of er een extra AED kan worden aangekocht die een centrale plek (wordt nog nader bepaald) in Zwammerdam gaat krijgen. Wij willen hierdoor de kans vergroten dat wij bij een melding niet hoeven te wachten, maar direct met de AED aan de slag kunnen.

 

Vindt u dit belangrijk?  Open dan uw voordeur voor onze collectant dan zorgen we met elkaar voor een ’Hart Veilig Zwammerdam ‘.

 

U kunt ook een bijdrage storten op rek nr :    NL49INGB0008339780 

o.v.v. BVZ-werkgroep AED Zwammerdam. De werkgroep draait onder auspiciën van de Belangen Vereniging Zwammerdam.

 

Marja, Matthijs, Cora, Cil en Paul.

Comments are closed.