Woonwensen en woningbouw voor 60+ -ers in Zwammerdam

Woonwensen en woningbouw voor 60+ -ers in Zwammerdam

In maart en april zijn er twee bijeenkomsten geweest waarbij de werkgroep wonen van de BVZ de woonwensen heeft gepeild bij de jongeren tot 35 jaar. De mogelijkheden om stappen te zetten om een woning te betrekken, misschien zelf te bouwen in Zwammerdam zijn met een grote groep besproken (zie de foto). De politiek in Alphen aan den Rijn heeft dat signaal opgepakt en verwerkt in het coalitieakkoord. Als werkgroep willen we ook de problematiek, de wensen, bij de ouder wordende bewoners in beeld krijgen.

Op maandag 14 mei heten wij u welkom in de kantine van VVZwammerdam om 20.00 uur. Komt u later, bv om 21.00 uur, is dat geen probleem. Wij zijn er tot 22.00 uur. De groep die op Koningsdag zijn e-mailadres heeft achtergelaten krijgt een uitnodiging via email. Op maandag 4 juni hebben we een bijeenkomst gepland staan voor de leeftijdscategorie 35-60 jaar. Dan kunnen we daarna de conclusies trekken over alle leeftijdscategorieën en alle types gevraagde woningen nu en in de nabije toekomst.

Comments are closed.