Op de avonden waarbij wij de behoefte aan woningbouw hebben besproken met 3 groepen Dammenaren kwam naar voren dat er veel interesse is voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Voor geïnteresseerden hierbij de eerste mogelijkheid om gezamenlijk aan de slag te gaan. De plek bevindt zich aan de Molenstraat 27). Meld je via belangenvereniging.zwammerdam@gmail.com. Wij zullen de groep bij elkaar brengen, en een bouwbegeleider vragen om het traject te begeleiden. Zowel gemeente Alphen (eigenaar brandweerkazerne) als de eigenaar van het voorste gedeelte van het blauwe perceel zijn bereid om mee te werken