Afgelopen maanden heeft de woningbouw commissie zo’n 60 Dammenaren gesproken over hun wensen betreft woningen. Wij hebben inmiddels de resultaten hiervan samengevat (zie bijlage) en gepresenteerd aan Wethouder van As (verantwoordelijk voor woningbouw in de gemeente). Vier zaken hebben we afgesproken: we gaan inventariseren wat de woningbouwbehoefte is van personeel bij Ipse de Bruggen, we gaan Ipse de Bruggen vragen om samen met de gemeente en ons stappen te maken over het stuk aan de Spoorlaan, we gaan aan de slag met een eerste CPO project aan

de Molenstraat (zie volgend bericht), en de gemeente gaat voorbereidingen treffen voor woningbouw aan de Buitendorpstraat (huidige lokatie school) en het vrachtwagenparkeerterrein.

Woningbehoefte in Zwammerdam 2018