BVZ; “buiten spelen in Zwammerdam”

BVZ; “buiten spelen in Zwammerdam”

Beste  Dammenaren, de BVZ komt meer naar u toe vanaf dit najaar.
De eerste bijeenkomst staat gepland voor maandag 10 september 2018 om 20.00 uur (gewijzigde datum!) in de Zwanenburcht, voor iedereen die mee wil praten over: buiten spelen in Zwammerdam. Door de goede ervaringen met de gesprekken over wonen in Zwammerdam met specifieke groepen, gaan we vanaf september regelmatig inloop ochtenden/ middagen of avonden houden waar dorpelingen hun zo’n zes keer per jaar hun verhaal kwijt kunnen. Dit alles onder de noemer: praten met de BVZ. Denk daarbij aan onderwerpen als: buiten spelen in Zwammerdam, leuk oud
zijn in Zwammerdam of chillen voor jongeren in Zwammerdam. Graag ontvangen we inbreng over onderwerpen waar u, Dammenaar, over wil “sparren”.
Wellicht komen we samen tot mooie ideeën, die we soms ook zelf mogelijk kunnen maken. De data voor de volgende bijeenkomsten volgen in het Dorpssignaal van oktober 2018.

Comments are closed.