Opening van ‘De Bibliotheek op School’ op basisschool Oranje Nassau

Opening van ‘De Bibliotheek op School’ op basisschool Oranje Nassau

Op vrijdag 12 oktober om 13.00 uur wordt de nieuwe ‘Bibliotheek op school’ (dBos) bij basisschool Oranje Nassau, Zwammerdam, onder toeziend oog van alle leerlingen, geopend. Bibliotheek op School heeft als doel leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid te bevorderen bij kinderen op de basisschool.

Voor de jeugd van 4 tot 12 jaar is lezen, plezier in lezen, onmisbaar voor taalontwikkeling. Daarnaast is taal de sleutel tot alle andere vakken. Binnen het basisonderwijs is verbeteren en versterken van het taalonderwijs een belangrijk aandachtspunt. Met de Bibliotheek op School gaan basisschool Oranje Nassau en Bibliotheek Rijn en Venen een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid. En daar hoort een vernieuwde bibliotheek bij.

 

Aan alle leerlingen is ook gevraagd om een leuke, toepasselijke naam te verzinnen. Deze naam wordt tijdens de opening bekend gemaakt. Na de feestelijke opening wordt tevens de Kinderboekenweek met ouders en belangstellenden afgesloten. De school heeft een professionele leesconsulent van Bibliotheek Rijn en Venen die de leescoördinator en het team van de school adviseert en ondersteunt. De bibliotheek heeft voor een actuele en gevarieerde collectie in de school gezorgd.  Deze collectie is geïntegreerd met het eigen bezit boeken van de school.

 

Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept “de Bibliotheek op school” ook wel afgekort als dBos is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten “vrij” lezen in op het rooster. ,,Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren.” ,,Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.” Meer info: www.debibliotheekopschool.nl

 

Comments are closed.