Organisatie gondelvaart Alphen stopt

Organisatie gondelvaart Alphen stopt

De organisatie van de jaarlijkse gondelvaart in Alphen stopt. Al jaren loopt het aantal deelnemers terug. Na zestien jaar is het aantal meevarende boten gedaald van zestig in de beginjaren, tot 19 deelnemers het afgelopen jaar.

De gondelvaart werd jaarlijks gehouden op de avond voor de Jaarmarkt, in september. De stoet bootjes trok elk jaar duizenden kijkers, de terrassen langs de Rijn waren al weken voor de vaart volgeboekt.

De stichting laat dat weten op hun website. ,,Hierbij delen wij u mede namens het bestuur van de Stichting Welvarend Alphen aan den Rijn mee dat wij het besluit hebben moeten nemen om te stoppen met de organisatie van de Alphense gondelvaart. Wij willen een ieder die ons evenement een warm hart toe droegen, deelnemers, sponsoren en alle vrijwilligers die bij ons evenement betrokken waren namens het bestuur van onze stichting hartelijk bedanken voor hun ondersteuning en vrijwillige inzet voor ons evenement in wat voor vorm dan ook.‘’

Comments are closed.