Aanpassingen afvalinzameling tijdens feestdagen

Aanpassingen afvalinzameling tijdens feestdagen

Door de feestdagen wijzigen de dagen voor het inzamelen van afval.

De wijzigingen zijn als volgt:

Gewijzigd                   Vervaldatum   Nieuwe ophaaldatum

Eerste Kerstdag          25 december   22 december (zaterdag)

Tweede Kerstdag        26 december   29 december (zaterdag)

Nieuwjaarsdag            1 januari          2 januari (woensdag)

Sluiting ondergrondse containers

Ondergrondse papier- en PMD-containers worden vanaf 29 december (in de loop van de dag) afgesloten om schade door vuurwerkafval te voorkomen. Die containers worden op 2 januari weer opengesteld.

De restafvalcontainers zijn vanaf oudejaarsdag om 8 uur ’s ochtends afgesloten en worden centraal (op afstand) weer geopend op nieuwjaarsdag (om 8.00 uur in de ochtend).

Sluiting prullenbakken

Om schade door vuurwerkafval te voorkomen wordt maandag 17 december gestart met het sluiten van de prullenbakken.Comments are closed.