AED cursus in ZWAMMERDAM op  17 en 21 januari 2019 !!! 

AED cursus in ZWAMMERDAM op  17 en 21 januari 2019 !!! 

AED cursus in ZWAMMERDAM op  17 en 21 januari 2019 !!! 

Na een succesvolle collecte in het voorjaar, met als resultaat dat wij een AED konden installeren, zijn wij als werkgroep AED bij elkaar gekomen om te kijken of we nog verder aan de slag moeten gaan en wat er dan zou moeten gebeuren.

Tijdens de collecte kwamen er verschillende vragen vanuit het dorp waar de AED zou komen,

wat als er een calamiteit is in het buitengebied (Lindehovenstraat) en

ook kregen wij verschillende vragen hoe het zit met de burgerhulpverlening en waar kun je

je dan aanmelden. Dit heeft ons wel aan het denken gezet en wij willen de werkgroep voortzetten om ons in te zetten voor ‘een hart veilig Zwammerdam’

Allereerst zijn wij druk in gesprek met de gemeente om te kijken of er financiële middelen beschikbaar zijn voor een AED in het buitengebied. Hier zijn nog geen concrete acties uit voortgekomen, maar houden dit natuurlijk wel warm.

 

Verder vinden wij het heel belangrijk dat reanimeren en het leren gebruiken van een AED van levensbelang kan zijn. In ons dorp zijn er inmiddels 52 vrijwilligers actief die zich hebben aangemeld als burgerhulpverlener.

Wij willen dorpsgenoten de gelegenheid bieden om dit ook te leren.

Er is  een cursus voor de jeugd in voorbereiding en er zullen twee cursusavonden verzorgd gaan worden voor de volwassenen  op donderdag 17 januari en maandag 21 januari 2019 van 19.00 – 22.00 uur,  in dorpshuis de Zwanenburcht

Kosten voor deze cursus zijn 10,- pp. , inclusief  kopje koffie of thee .

Tijdens deze cursus leer je reanimeren, het gebruik van de AED en kun je vragen stellen

over de burgerhulpverlening.

 

Opgeven kan nog steeds  via onderstaand mailadres:

info@bhvgroenehart.nl

Comments are closed.