Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van UDI

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van UDI

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van UDI

op dinsdag 14 mei 2019 in de Zwanenburcht

Zaal open om stukken door te nemen:     19.30 uur

Aanvang vergadering:            20.00 uur


Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige vergadering d.d. 28-5-2018
 5. MFA
 6. Jaarverslag bestuur
 7. Jaarverslag interim penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie 2019-2020
 10. Bestuursverkiezing Aftredend:Alette van Vliet
  Jeroen Eijkelboom
  Fleur van Dijk

  Kandidaten:

  Femke Puister
  Debbie Blom
  Evelien Kindt

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot 5 minuten voor de vergadering aangemeld worden bij de voorzitter.

11. Werkprogramma 2019-2020
12. Rondvraag
13. Sluiting

Comments are closed.