Open Monumentendag Dorpskerk Zwammerdam 14 september 2019.

Open Monumentendag Dorpskerk Zwammerdam 14 september 2019.

De Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk doen ook dit jaar mee, zoals elk jaar, met Open Monumentendag.

Op Open Monumentendag bent u van harte welkom voor een bezoek van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Dorpskerk van Zwammerdam.

De geschiedenis van de eenbeukige laatgotische kruiskerk met de ingebouwde toren voert terug tot het jaar 1230.
Omstreeks die tijd wordt op de huidige plek de eerste kerk gebouwd die in de vijftiende eeuw door brand is verwoest. In 1673, zo leert ons de geschiedenis, werd aan Claes Reyerse van Outshorn de opdracht verstrekt voor herbouw van de kerk met pastorie en een schoolhuis. Duidelijk waarneembaar is dat de kerk in die tijd is opgetrokken op de oude lage muren van de eerder verwoeste kerk.
De oplettende bezoeker kan dit zien vanwege de scheidslijn tussen de kloostermoppen en de toen gebruikte rijnsteen. De volgende restauratie, binnen en buiten de kerk, heeft plaatsgevonden in de periode 1953 t/m 1958. In 1998 is het dak voorzien van nieuwe leien. Betreffende het interieur van de kerk valt het voorreformatorisch nisje in het koor op met daarboven het gebrandschilderde raam. Een andere bezienswaardigheid is een psalmbord uit 1678, de predikantenborden en de kuif op de herenbank. Veel informatie over de kerk is te lezen in het gedenkboek ter gelegenheid van het 400- jarig bestaan van de Hervormde gemeente in de boekwerkje “Een Vaste Burcht” uitgegeven door de Kerkvoogdij omstreeks 1987.

Tevens is het nationale Orgeldag. Ook wordt er aan het orgel aandacht besteed in de vorm van twee uren orgelbespeling door Jaap Snel. Dit is van 11.00 tor 12.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur.

Voor een ieder die dat wil en er mee vertrouwd is mag het orgel ook bespeelt worden.

 

 

U bent van harte welkom die dag.

Comments are closed.