Ipse de Bruggen gaat verder verduurzamen

Ipse de Bruggen gaat verder verduurzamen

Gebouwen isoleren; minder energie gebruiken, afval scheiden, en producten inkopen die zo min mogelijk schade brengen aan mens en milieu. Dat zijn de hoofdthema’s waarop Ipse de Bruggen de komende jaren verder gaat verduurzamen. Daarnaast wil de organisatie een gezondmakende leef- en werkomgevingen voor haar cliënten en medewerkers creëren en zorgen dat er minder medicijnresten in het afvalwater komen.

Door in deze vier thema’s te investeren werkt Ipse de Bruggen aan vermindering van CO2 uitstoot, het realiseren van de doelstellingen uit het klimaatakkoord en tegelijkertijd aan een gezonde(re) leef en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.

Green Deal Zorg
Door deel te nemen aan de Green Deal Zorg spreekt Ipse de Bruggen officieel de intentie uit om – samen met overheden, financiers en andere stakeholders – op deze vier thema’s in de komende jaren klimaatdoelstellingen te behalen.

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, tekende directeur Services van Ipse de Bruggen, Hanno Brandsema, voor de deelname aan de Green Deal Zorg. Dit feestelijke moment waarop meerdere organisaties de intentieverklaring ondertekenden, vond plaats tijdens het congres over duurzame zorg, wat VWS organiseerde in Zwolle.

Hiermee zet Ipse de Bruggen de volgende stap in het verduurzamen van haar panden en van de organisatie. De organisatie liet in de afgelopen jaren al zo’n 2000 zonnepanelen plaatsen om fossiele energiegebruik te verlagen. Bij grote renovaties en nieuwbouwprojecten zet ze optimaal in op een maximale verlaging van CO2 uitstoot vanuit de gebouwen.

Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk. 

Comments are closed.