Groot onderhoud bruggen in Zwammerdam duurt langer dan gepland

Groot onderhoud bruggen in Zwammerdam duurt langer dan gepland

Het onderhoud aan de Zwammerdamse- en Ziendebrug duurt ca. 2 tot 3 weken langer. Gedurende deze periode blijven de beide bruggen gestremd voor vaarweg- en wegverkeer. De pontonbrug en de noodbrug blijven beschikbaar voor fietsers en voetgangers. De Ziendebrug is vanaf maandag 25 november 2019 weer geopend voor alle verkeer en de Zwammerdamsebrug vanaf maandag 2 december 2019.

Waarom duren de werkzaamheden langer?

De brugklep van de Zwammerdamsebrug blijkt na het verwijderen van de verflaag meer gebreken te hebben dan verwacht. Daardoor kost het meer tijd om dit te herstellen. Deze herstelwerkzaamheden gebeuren voor het grootste gedeelte op de binnenlocatie van de aannemer. Daarna worden de brugkleppen van de Zwammerdamse- en Ziendebrug samen op een ponton teruggevaren naar Zwammerdam. Zodra beide brugkleppen geplaatst zijn, moeten de bruggen afgesteld worden. Voor de Zwammerdamsebrug neemt dit meer tijd in beslag dan voor de Ziendebrug, daarom gaat de Ziendebrug eerder open dan de Zwammerdamsebrug.

Hijswerkzaamheden

De brugklep van de Ziendebrug wordt op donderdag 21 november ingehesen en die van de Zwammerdamsebrug op vrijdag 22 november. Deze dagen en enkele dagen erna zijn er werkzaamheden met verhoogd veiligheidsrisico. Op deze dagen zijn de pontonbrug en de noodbrug niet of beperkt beschikbaar en vaart het pontje. De exacte tijden, waarop het pontje vaart, zijn te vinden op de website. Directe omwonenden worden per brief geïnformeerd over de hijswerkzaamheden.

Intocht Sinterklaas

De Sinterklaasintocht vindt plaats op zaterdag 23 november. De werkzaamheden hebben hierop geen invloed. Let op: de Sint komt dit jaar niet aan in het Ziendepark, maar bij de Brugstraat.

Verplaatsen en weghalen bouwmateriaal en bebording

Buiten de werktijden van de aannemer gebeurt het helaas dat er verkeersborden of palen weggehaald, verplaatst of omgedraaid worden. Zodra we hiervan een melding ontvangen, maken we dit zo snel mogelijk op orde.

Parkeerssituatie

Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat bewoners hun auto bij voorkeur op de vrachtwagenparkeerterrein parkeren. Auto’s kunnen parkeren op de aangewezen plekken. Voor vrachtwagens zijn er parkeerplekken afgezet, zodat zij de draai kunnen maken om op en vanaf het vrachtwagenparkeerterrein te komen.

Meer weten? Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.zuid-holland.nl/zwammerdam Voor vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum via 070 441 66 11 of < zuidholland@pzh.nl

Comments are closed.