Samen veilig vieren

We wensen iedereen een veilige en feestelijke jaarwisseling straks.

Samen zorgen we er voor dat het veilig blijft. Onderstaande tips helpen hierbij.

Vuurwerk kopen

Net als voorgaande jaren kan op 3 werkdagen vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen in 2019 zijn 28, 30 en 31 december. Op zondag 29 december kan geen vuurwerk worden gekocht.

Veilig afsteken van vuurwerk

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. U kunt vuurwerkoverlast voordien melden bij de politie, of bij de gemeente op telefoonnummer 14 0172.
Bescherm uw ogen met een vuurwerkbril. Hou voldoende afstand en hou rekening met de windrichting. Steekt u vuurwerk af volgens de gebruiksaanwijzing, dan heeft u minder kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op www.veiligheid.nl.
Gun iedereen een fijne jaarwisseling, ga respectvol met elkaar om, voorkom overlast voor mens en dier en steek geen vuurwerk af in de directe omgeving van dieren. 

Vuurwerkvrije zones

Bij wijze van experiment zijn voor deze jaarwisseling zeven vuurwerkvrije zones aangewezen. Dit betekent dat komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken in het: Heempark (incl. kinderboerderij Zegersloot), het Heempad aan de zuidzijde van Avifauna, Park Zegersloot (gedeeltelijk), Hondenspeelpark Steekterpoort, Bospark, Weteringpark en kinderboerderij de Contactweide in Boskoop.

Opruimen van vuurwerk

Op 2 januari 2019 halen we vanaf ’s ochtends vroeg door de hele gemeente vuurwerkafval apart op. Vuurwerkafval kunt u verzamelen in de speciale vuurwerkafvalzak die u bij uw aankoop kreeg. U kunt het vuurwerkafval ook in een gewone vuilniszak of doos aanbieden op de vaste aanbiedplekken.

Vreugdevuren

Een vreugdevuur is een groots door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren. In onze gemeente zijn vreugdevuren niet toegestaan. De politie treedt op als zij constateert dat de openbare orde wordt verstoord. In overleg met de hulpdiensten houdt de politie de veiligheid van de feestvierders in de gaten en grijpen zij in als dat noodzakelijk is.

Carbidschieten

Carbid wordt in een melkbus, verfbus of aangepaste gasfles gelegd en enigszins natgemaakt, waarna de bus wordt afgesloten met het deksel of een (plastic) bal. Carbidschieten is toegestaan op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en mag alleen buiten de bebouwde kom en in het Europapark in Alphen aan den Rijn. Sluit de bus of het vat af met zacht materiaal zoals een voetbal of plastic zak en hou voldoende afstand tot bebouwing en wegen. Kijk voor meer regels en veiligheidstips voor carbidschieten op de website van de gemeente.

Respect en ruimte voor hulpverleners

Tijdens de jaarwisseling is een groot aantal personen in actie om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk aan de wijkagent, de medewerker van de gemeente, de ambulanceverpleegkundige, de brandweer en de (huis)arts. Zorg er voor dat u ruimte geeft aan de hulpverleners, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Behandel de hulpverleners met respect. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daar horen agressie, bedreigingen en beledigingen niet bij. Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Medewerkers die met geweld te maken krijgen, worden opgeroepen aangifte te doen bij de politie.

(Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn)