Start visie alle wijken aardgasvrij in 2050

Start visie alle wijken aardgasvrij in 2050

In 2050 wil Alphen aan den Rijn een energie- en CO2-neutrale gemeente zijn. Eén van de doelen die we moeten behalen om onze duurzaamheidsambities te realiseren, is het aardgasvrij maken van alle wijken in de gemeente in 2050.

Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente, samen met samenwerkingspartners en inwoners, een Warmtetransitievisie op. Deze visie moet eind 2021 klaar zijn.

Aardgasvrije wijken

In de Warmtetransitievisie wordt uitgewerkt wanneer welke wijken in de gemeente duurzaam aardgasvrij worden gemaakt. De visie stelt voor iedere wijk een voorlopige oplossingsrichting voor. Voor de wijken waar al vóór 2030 gestart kan worden met aardgasvrije oplossingen, geeft de visie de definitieve keuze weer. Het project Aquathermie wat in 2019 van start is gegaan in de Planetenbuurt, is hier een voorbeeld van.

Betrokken inwoners

De gemeente stelt de visie samen met vastgoedeigenaren, netbeheerders, medeoverheden en inwoners op. Inwoners die zich betrokken voelen bij het onderwerp, worden gericht en actief benaderd om input te leveren in het gehele traject. “Het aardgasvrij maken van de gemeente is een omvangrijk project, waarin we alle kennis die er al volop is in de samenleving hard nodig hebben”, aldus wethouder Leo Maat.

Zelf investeren in maatregelen

Het is nog te vroeg om per wijk of buurt aan te kunnen geven wanneer deze van het gas afgaat en wat het alternatief wordt. De vraag of het zinvol is om te investeren in een nieuwe CV-installatie, is nog lastig te beantwoorden. Wel kunt u zogenaamde no-regret maatregelen treffen aan uw woning ter voorbereiding op de transitie naar aardgasvrij wonen, zoals onder meer het aanbrengen van HR++glas en isolatie van uw woning. Een energiecoach of energiescan kan u hierbij helpen.  Ook kunt u ideeën en inspiratie voor een duurzame woning opdoen of delen bij initiatieven zoals de Duurzame Huizen Route.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente en Duurzaam Alphen.

(Bron: gemeente Alphen)

Comments are closed.