Inloopbijeenkomsten bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Inloopbijeenkomsten bescherming cultuurhistorisch erfgoed

In april 2019 is de digitale Cultuurhistorische waardenkaart gepresenteerd, met hierop meer dan 2.000 cultuurhistorische objecten. Weten welk erfgoed de gemeente heeft, is een belangrijke eerste stap geweest.

Om daadwerkelijk tot bescherming van deze objecten over te kunnen gaan, is de volgende stap deze kaart verankeren in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Dit wordt gedaan door het opstellen van het bestemmingsplan Cultuurhistorie. Met dit bestemmingsplan bekijkt de gemeente al het erfgoed eenduidig, zodat de cultuurhistorie beschermd blijft.

Inloopbijeenkomsten

Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert nog twee inloopbijeenkomsten over de waardenkaart en het bestemmingsplan. Deze bijeenkomsten lopen vooruit op de procedure tot het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Cultuurhistorie. Inwoners en alle andere betrokkenen hebben tijdens de inloopbijeenkomsten de mogelijkheid om vragen te stellen of suggesties voor het bestemmingsplan en de cultuurhistorische waardenkaart te doen. Eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op één van de volgende inloopbijeenkomsten, vanaf 18.30 tot 20.30 uur:

  • Donderdag 13 februari, Dorpshuis De Juffrouw (Dorpsstraat 250, Hazerswoude-Dorp)
  • Woensdag 19 februari, BarBiertje (Landgoed Hooge Burgh, Spoorlaan 19, Zwammerdam)

Wat is de Cultuurhistorische waardenkaart?

De gemeente heeft een rijk historisch verleden. Een deel van het erfgoed is bekend en beschermd. Dit zijn vooral huizen, bruggen en kerken, maar erfgoed omvat meer, zoals groenstructuren en gedenktekens. Daarom heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle beschermwaardige objecten in de gemeente. Deze zijn nu inzichtelijk gemaakt in een digitale informatieve cultuurhistorische waardenkaart. Deze kaart vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/cultuurhistorie. De kaart laat vele honderden waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden zien. Deze zijn onderverdeeld in drie waarderingsklassen: gemiddeld, hoog en zeer hoog.

(bron: gemeente Alphen)

Comments are closed.