Ontwikkelingen Spoorlaanzone Zwammerdam

Ontwikkelingen Spoorlaanzone Zwammerdam

Ipse de Bruggen en de gemeente Alphen aan den Rijn onderzoeken de mogelijkheden tot woningbouw aan de Spoorlaanzone en Buitendorpstraat. In goed overleg wordt een aantal  scenario’s verkend en doorgerekend. De verwachting is dat hier de komende 10 jaar circa 100 woningen gebouwd kunnen worden. Een goede ontwikkeling voor Zwammerdam. De gemeente en Ipse de Bruggen willen voor de zomer een overeenkomst sluiten voor deze ontwikkeling. Daarna start de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

 

De meeste cliënten van Ipse de Bruggen zijn verhuisd van de Spoorlaan naar de nieuwbouw aan de Veldweg, Drietaktweg en Weideweg. De leegstand van de panden aan de Spoorlaan wordt tijdelijk ingevuld door antikraak van OAK Management in Den Haag. Deze organisatie zorgt voor bewoning totdat de voorbereidingen voor het slopen van de panden zijn afgerond. 

 

Comments are closed.