GGD Hollands Midden: 64.000 inwoners ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de Gezondheidsmeter 2020

GGD Hollands Midden: 64.000 inwoners ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de Gezondheidsmeter 2020

Alle GGD’en starten in september weer met een grootschalig onderzoek dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen, de Gezondheidsmeter 2020 genoemd. Deze vragenlijst wordt elke vier jaar verstuurd. Het CBS heeft voor ons inwoners geselecteerd die een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. In de regio Hollands Midden gaat het om zo’n 64.000 inwoners.

Belang deelname in coronatijd
Op basis van de resultaten van de gezondheidsmeter bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Nu we middenin de coronatijd zitten, is dit onderzoek nog belangrijker geworden. Want: hoe beïnvloedt ‘het nieuwe normaal’ de gezondheid van mensen? En: hoe kunnen we daar met nieuw beleid op inspelen?

Een voorbeeld: Samen tegen Eenzaamheid
De resultaten van de laatste meting in 2016 zijn in onze regio veelvuldig gebruikt voor het maken van gezondheidsbeleid. Een voorbeeld: de gemeente Oegstgeest is het project Samen tegen Eenzaamheid gestart. Lees meer over dit initiatief en de opbrengsten van dit project.

Regionale resultaten
De resultaten van 2016 zijn te vinden op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl. In september 2021 verwachten we de nieuwe resultaten via dit dashboard te kunnen delen.

Hallo, hoe gaat het met ons?
Met de slogan: Hallo, hoe gaat het met ons? vragen we de komende tijd aandacht voor de Gezondheidsmeter. Voor het eerst is het namelijk ook mogelijk om mee te doen als je géén brief hebt ontvangen. Zo hopen we dat nog meer mensen ons vertellen hoe het met hun gaat. Mensen die mee willen doen en geen brief hebben ontvangen, kunnen binnenkort op de website www.ggdgezondheidsmeter.nl de vragenlijst invullen.

Lokaal, regionaal en landelijk
Het onderzoek is een samenwerking tussen alle GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Comments are closed.