Het rooien van een mooi stuk bos in Zwammerdam

Een 7-tal Bomen
Ik wil het toch even met u delen.
Tijdens de uitvoering van de “ Reconstructie omgeving Kerkplein” moeten de bomen
aan de Vosholstraat worden gerooid.
Het zijn een zevental bomen van ongeveer 70 jaren oud.
Het merendeel zijn gezonde haagbeuken.
En waarom moeten ze verdwijnen? Omdat er parkeervakken voor in de plaats moeten komen.
Dit is een initiatief van bewoners om de parkeerproblemen enigszins op te lossen.
Dit zou worden gehonoreerd als twee/derde van de directe omwonenden vóór zou stemmen,
via een in te dienen handtekeningenlijst.
En die meerderheid werd ruimschoots gehaald.
Maar er werd geen rekening gehouden met hoe lang je er woont of inmiddels al weer bent
vertrokken.
De bomen, (zeg maar het bos), ligt mij na aan het hart omdat ik in de begin jaren 70 tegen mijn vader
zei: “ Pa, als we de dienstwoning behorend bij het postkantoor aan de Hellenbroeckstraat moeten
verlaten, om gezondheidsredenen, moet u vragen of u de leegstaande woning Withenluststraat 8
kunt huren.
Want zei ik: “ er is een prachtig bos achter dat huis!”
Trouwens ondergetekende kwam daar ter plekke al over de vloer én ook in de tuin bij familie
van Dijk, politieagent en later bij familie Verduin, aardappelstomer aan de Kortsteekterweg.
Dit moest mij toch van het hart omdat ze bijna mijn hele leven met me mee zijn gegroeid.
Een paar bomen laten staan of grotere bomen terugplaatsen zou misschien een optie kunnen
zijn.
Wat deze bomen voor ons doen en betekenen is en wordt in deze tijd heel duidelijk.
Zeker met die temperatuurstijgingen en CO2 verhalen.
En dit is tevens een oproep aan alle vleermuizen en andere beschermde diersoorten om je
te huisvesten in dit bos …… Ja de egels zijn er al !

Ruud van den Hoofdakker
rvdhoofdakker@telfort.nl