4 november Woonvisie in raadscommissie

Op 4 november ligt de Woonvisie voor Alphen en de kernen in de raadscommissie. De inbreng vanuit de BVZ/wooncommissie in het voortraject en de inspraakronde heeft geleid tot het standpunt in de nota dat Zwammerdam een bescheiden “plus” krijgt in de aantallen te bouwen woningen. Maar de voorkeur van de gemeente blijft bouwen in de kernen met goede OV voorzieningen (Boskoop en Alphen). Behoud en versterking van de vitaliteit en de omvang van de opgelopen achterstand in Zwammerdam wordt feitelijk aan voorbijgegaan. De BVZ/ wooncommissie houdt daarom haar eigen visie en programma overeind en brengt die momenteel onder de aandacht van de raadsfracties ( CU, VVD, NE en D’66 tot dusverre). Benieuwd wat op 17 november (save the date en let op de aankondigingen) over de Spoorlaanontwikkeling naar buiten wordt gebracht in een informatiesessie.

Woonvisie Alphen aan den Rijn-Definitief 8-10-2021 (3)