Gemeente Alphen betaalt energietoeslag in twee fases uit aan lage inkomens

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag in twee fases uitvoeren. Zo meent de gemeente de inwoners die de financiële compensatie het hardst nodig hebben, het eerst te kunnen uitbetalen. De toeslag moet de financiële pijn van de hoge energieprijzen verzachten.

In de eerste fase betaalt de gemeente de energietoeslag aan inwoners die een lopende uitkering hebben, een toekenning voor een uitkering hebben of een uitkering hebben gehad in de periode van 1 augustus 2021 tot 1 februari 2022. Deze fase is al van start gegaan. De eenmalige energietoeslag bedraagt 800 euro per huishouden.

In de tweede fase moet het voor inwoners mogelijk worden om de energietoeslag aan te vragen. Het gaat daarbij om huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm, in lijn met de richtlijnen van het Rijk. De voorbereidingen voor deze fase worden op dit moment door de gemeente getroffen. Het is de verwachting dat het vanaf mei mogelijk is om de toeslag aan te vragen. Dat kan dan uiterlijk tot en met 31 december.

Individuele bijzondere bijstand

Inwoners die niet in aanmerking komen voor een toekenning van de eenmalige energietoeslag, kunnen bij de gemeente Alphen aan den Rijn een aanvraag indienen voor individuele bijzondere bijstand. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld.

Activiteiten

Powered by Weer1.com

  • 137
  • 2.218.393
  • 351.550