Laadvoorzieningen voor elektrisch varen

 

 

Gemeente Alphen aan den Rijn start met de aanleg van een viertal laadvoorzieningen voor elektrisch varen. Met deze laadvoorziening wordt aangesloten bij het systeem dat meerdere gemeenten hanteren zoals Leiden, Bodegraven-Reeuwijk, Delft en Haarlem.

Duurzame recreatieve vaarsector

In het concept Uitvoeringsprogramma Visie op Water is een van de doelstellingen om duurzaamheid van de recreatieve vaarsector te stimuleren. Hiervoor is elektrisch varen een van de uitwerkingen. Dit heeft als gevolg dat er minder geluidsoverlast, minder uitlaatgassen en smeermiddelen in het oppervlaktewater terecht komen en daardoor ontstaat een betere waterkwaliteit en treedt er minder milieuhinder op voor natuurgebieden. Om elektrisch varen te stimuleren is het noodzakelijk om vanuit de overheid de startkosten van een elektrisch vaarnetwerk met laadvoorziening op te zetten.

Realisatie

De verwachting is dat het netwerk operationeel is in het naseizoen 2022, maar in ieder geval voor het vaarseizoen 2023. De laadpalen komen in de Rijnhaven, in de Aarhaven, aan het Aarkanaal en aan de Steekterweg in Zwammerdam.

 

2018_07_15--16_43_00-si813581

Activiteiten

Powered by Weer1.com

  • 871
  • 2.114.640
  • 323.076