Tijdelijke woningen Oekraïense vluchtelingen op Steekterweg 202 en 29

 

Aan de Steekterweg komen twee tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. In totaal gaat het om huisvesting voor zo’n zestig huishoudens. Een toelichting op de plannen volgt later deze maand tijdens een inloopavond voor omwonenden.

AD, Dennis l’Ami, 16-05-23, 09:00″. Foto: Josh Walet

 

Tussen de 125 en 190 Oekraïense vluchtelingen kunnen straks tijdelijk minimaal vijf jaar terecht, op twee plekken aan de Steekterweg. Op de ene locatie worden nieuwe tijdelijke woningen opgetrokken, met genoeg plek voor zo’n 25 tot 40 personen. Op de andere beoogde plek is al bebouwing aanwezig, die wordt omgebouwd om 100 tot 150 mensen onderdak te bieden. Na vijf jaar is er een mogelijkheid tot vijf jaar extra verlenging.

De kavel voor 25-40 personen is aan de Steekterweg 202 en is nu nog leeg. Het terrein is eigendom van de provincie Zuid-Holland, maar de gemeente Alphen is op dit moment bezig de grond aan te kopen voor reguliere woningbouw in de toekomst. Tot het zover is zijn de Oekraïners daar welkom, zo is het plan. De tweede locatie, die veel meer personen gaat herbergen, is aan de Steekterweg 29.

Inloopavond

In principe zijn de opvanglocaties bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen. Mocht het zo zijn dat de behoefte aan huisvesting binnen deze groep terugloopt in de komende periode, bekijkt de gemeente Alphen welke andere doelgroep in aanmerking komt om in deze woningen gehuisvest te worden.

De plannen worden verder besproken tijdens een inloopavond voor omwonenden, 31 mei op het stadhuis. Hier zal de gemeente het een en ander toelichten, bijvoorbeeld de voorkeur voor de genoemde locaties. Omwonenden wordt opgeroepen mogelijke vragen die leven te mailen aan de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd voor een antwoord te zorgen tijdens de informatieavond.

Activiteiten

Powered by Weer1.com

  • 27
  • 2.116.513
  • 323.700