Open Monumentendag Zwammerdam

 

Open Monumentendag Zaterdag 9 september 2023, Dorpskerk Zwammerdam.

De Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk doet ook dit jaar mee met Open Monumentendag.

Op zaterdag 9 september 2023 (Open Monumentendag) bent u van harte welkom voor een bezoek van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Dorpskerk van Zwammerdam.

De geschiedenis van de eenbeukige laatgotische kruiskerk met de ingebouwde toren voert terug tot het jaar 1230. Omstreeks die tijd wordt op de huidige plek de eerste kerk gebouwd die in de vijftiende eeuw door brand is verwoest. In 1673, zo leert ons de geschiedenis, werd aan Claes Reyerse van Outshorn de opdracht verstrekt voor herbouw van de kerk met pastorie en een schoolhuis. Duidelijk waarneembaar is dat de kerk in die tijd is opgetrokken op de oude lage muren van de eerder verwoeste kerk. De oplettende bezoeker kan dit zien vanwege de scheidslijn tussen de kloostermoppen en de toen gebruikte rijnsteen. De volgende restauratie, binnen en buiten de kerk, heeft plaatsgevonden in de periode 1953 t/m 1958. In 1998 is het dak voorzien van nieuwe leien. Betreffende het interieur van de kerk valt het voor reformatorisch nisje in het koor op met daarboven het gebrandschilderde raam. Een andere bezienswaardigheid is een psalmbord uit 1678, de predikantenborden en de kuif op de herenbank. Veel informatie over de kerk is te lezen in het gedenkboek ter gelegenheid van het 400- jarig bestaan van de Hervormde gemeente in de boekwerkje “Een Vaste Burcht” uitgegeven door de Kerkvoogdij omstreeks 1987.

Een leuke en interessante aanvulling op deze Open Monumentendag is dit jaar BIJBELSE-TEKENINGEN VAN REMBRANDT HARMENSZ VAN RIJN (1606 – 1669) Er zullen er 32 tekeningen met Bijbelse voorstellingen te zien zijn in ons kerkgebouw. Rembrandt van Rijn was een uitzonderlijk schilder en een voortreffelijk tekenaar. Als etser genoot hij al tijdens zijn leven internationale faam. Rembrandt laat zijn schilderijen en tekeningen spreken, bezielt ze met leven en ook met menselijkheid.

Als jongen voelde hij zich alleen aangetrokken tot schilderen en tekenen, zodat zijn ouders hem, naar zijn eigen wens, niet naar de Leidse Universiteit stuurden, maar in de leer deden bij de Leidse schilder Jacob van Swanenburg. Drie jaar lang leerde hij daar de basisvaardigheden van het ambacht.

Tevens is het nationale orgeldag. Voor een ieder die dat wil en er mee vertrouwd is mag het orgel ook worden bespeeld.

 

U bent van harte welkom die dag.

Activiteiten

Powered by Weer1.com

  • 539
  • 2.221.022
  • 351.872