Belangenvereniging

De Belangenvereniging Zwammerdam (BVZ) komt op voor de leefbaarheid van Zwammerdam en de nabije omgeving. Om die leefbaarheid te verbeteren komt de BVZ op voor de belangen van inwoners, bedrijven en instellingen.

Daarnaast stimuleert de BVZ initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en bedrijven die deze leefbaarheid bevorderen en probeert de BVZ te zorgen voor een optimale communicatie van en naar deze groepen en onderling.

De BVZ heeft geen politiek oogmerk en is dus niet verbonden aan een politieke partij

Om de leefbaarheid te bevorderen is er in 2009 een dorpsvisie opgesteld door de inwoners van Zwammerdam, zie dorpsvisie van Zwammerdam 2009 – 2019. Dit is een leidraad van onderwerpen waar de BVZ zich mee bezig houdt.

In 2018-2019 zal het bestuur van de BVZ zich in samenwerking met betrokkenen richten op:

 • Woningbouw (eerste CPO-project)
 • Realisatie MFA
 • Veiligheid in Zwammerdam (gevaarlijke verkeerssituaties), met name Lindenhovestraat
 • Glasvezelnetwerk
 • Update Dorpsvisie
 • Outdoor sport en spelfaciliteiten voor zowel kinderen als volwassenen
 • Samen met Dammenaren (Damse zaken die je raken, in gesprek met…..)
 • Verbetering integratie Ipse de Bruggen
 • Renovatie provinciale bruggen (inclusief gebruik opslag en brugwachtershuisje)

Kortom de belangenvereniging is er vóór en namens Dammenaren.

Heeft u een onderwerp dat betrekking heeft op de leefbaarheid in Zwammerdam en bent u van mening dat daar iets mee gedaan moet worden, neemt u dan contact op met de BVZ via: belangenvereniging.zwammerdam@gmail.com of bel naar een van de bestuursleden.

Uw mening is erg waardevol!

Het bestuur van de BVZ bestaat uit: Telefoon
Voorzitter: Eveline Prins 0647016374
Penningmeester: Dick Kool
Secretaris: Karien Ter Meer
algemene bestuursleden: Terry Lommerse
Egbert Sneller
Corrie Nieuwland

Postadres: Brugstraat 1, 2471 AS Zwammerdam

De BVZ vergadert 1 maal per maand en 1 keer per jaar wordt een jaarvergadering gehouden waarvan de datum, het tijdstip en de locatie wordt gecommuniceerd via Zwammerdam.net, Facebook en het dorpssignaal.
Tweemaal per jaar spreekt de BVZ met de wethouder wijken en kernen van de gemeente

De activiteiten van de BVZ worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van Dammenaren, bijdragen van vele sponsors en een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn.
De organisatie van het dorpsfeest, het sinterklaasfeest en de nieuwjaarsreceptie vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de BVZ.

Dorpssignaal

De BVZ geeft 10 maal per jaar het Dorpssignaal uit, een magazine dat in en om Zwammerdam wordt bezorgd en die samengesteld wordt door een onafhankelijke redactie.
De redactie is te bereiken via info@dorpssignaal.nl
Voor verspreiding en vragen daarover kan u contact opnemen met Cil Vrij, telefoon 0172619015

Frames
De BVZ beheert de frames in Zwammerdam waarin spandoeken gehangen kunnen worden. De frames staan op de volgende plekken:

 • Rijksstraatweg, nabij rotonde Akerboomseweg / Dammekant
 • Ziendepark, nabij Toeristisch Opstappunt (TOP)
 • Steekterweg, nabij rotonde met Vinkebuurt / Steekterweg
 • Steekterweg, nabij rotonde Spoorlaan / Steekterweg

Gebruiksregels frames:

 • Het streven is naar 365 dagen per jaar bezetting.
 • Spandoek mag maximaal 6 weken blijven hangen
 • Plaatsing van de doeken wordt door de verenging of instelling zelf gedaan
 • BVZ is niet verantwoordelijk in geval van beschadiging e.d.
 • Gebruik door Zwammerdamse verengingen is gratis
 • Voor andere organisaties zonder winstoogmerk en met een duidelijke band met Zwammerdam zijn de kosten 5 euro per week per frame. Onder geen beding mogen de spandoeken worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • Plaatsing aan te vragen bij de BVZ via email of telefonisch.

Damse zaken die je raken

Tweemaal per jaar organiseert de BVZ een bijeenkomst voor alle inwoners, bedrijven, vereniging en instellingen in Zwammerdam en directe omgeving onder de noemer “Damse Zaken die je raken”.
Deze bijeenkomsten zijn discussieavonden en vinden veelal plaats op een woensdag in april en oktober. Zij worden aangekondigd op Zwammerdam.net, Facebook en het dorpssignaal.
U bepaalt de agenda, het gaat om zaken die ons in Zwammerdam allemaal raken. Weet u een onderwerp ter discussie, meld dat gerust aan één van de bestuursleden of via het emailadres van de BVZ.

Merchandise

De BVZ verkoopt o.a. vlaggen, paraplu’s en stickers met het wapen van Zwammerdam. Deze items zijn door het jaar heen te verkrijgen via jet emailadres van de BVZ en op Koningsdag bij de kraam van de BVZ.