Belangenvereniging

Belangenvereniging Zwammerdam

 

De Belangenvereniging Zwammerdam komt op voor leefbaarheid van Zwammerdam en nabije omgeving. Om de leefbaarheid te verbeteren komen wij daarom op voor de belangen van inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast stimuleren wij initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en bedrijven die deze leefbaarheid bevorderen en proberen wij te zorgen voor optimale communicatie naar en van deze groepen en onderling. De belangenvereniging is niet verbonden aan een politieke partij.

Om de leefbaarheid te bevorderen is er in 2009 een dorpsvisie opgesteld door de inwoners van Zwammerdam, zie dorpsvisie van Zwammerdam 2009 – 2019. Dit is onze leidraad voor de onderwerpen waar wij ons mee bezig houden.

Lees hier het Jaarverslag

 

In 2018-2019 zal het bestuur van de belangenvereniging zich in samenwerking met betrokkenen richten op:
 

·      Woningbouw (eerste CPO project)

·      Realisatie MFA

·      Veiligheid in Zwammerdam (gevaarlijke verkeerssituaties), met name Lindenhovestraat

·      Glasvezelnetwerk

·      Update Dorpsvisie

·      Outdoor sport en spelfaciliteiten voor zowel kinderen als volwassenen

·      Samen met Dammenaren (Damse zaken die je raken, in gesprek met…..)

·      Verbetering integratie Ipse de Bruggen

·      Renovatie provinciale bruggen (inclusief gebruik opslag en brugwachtershuisje)

Kortom de belangenvereniging is er vóór en namens Dammenaren.

Heeft u een onderwerp dat betrekking heeft op leefbaarheid in Damme, en vindt u dat wij daar iets mee zouden kunnen doen, neemt u dan even contact met ons op:

belangenvereniging.zwammerdam@gmail.com

of bel naar een van de bestuursleden (zie hieronder). Uw mening is erg waardevol voor ons!

Het bestuur bestaat uit:

Marc Samsom Voorzitter 0653226389
marc.samsom@gmail.com
Dick Kool Penningmeester 0614636235
Eveline Prins Verenigingen / jeugd/ secretariaat 0647016374
Karien ter Meer Communicatie
Terry Lommerse Bestuurslid

Contactadres voor post is: Brugstraat 1, 
2471 AS Zwammerdam

De belangenvereniging vergadert elke laatste donderdag van de maand, een keer per jaar wordt een jaarvergadering gehouden waarvan datum, tijdstip en plaats wordt gecommuniceerd via zwammerdam.net en het dorpssignaal.

Tweemaal per jaar spreekt de belangenvereniging met de wethouder wijken en kernen van de gemeente.

De organisatie van het dorpsfeest, het sinterklaasfeest en de nieuwjaarsreceptie vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de belangenvereniging.

De activiteiten van de belangenvereniging worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van Dammenaren, bijdragen van vele sponsors en een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Communicatie

Dorpssignaal

De belangenvereniging geeft 10 maal per jaar het Dorpssignaal uit, een magazine dat in en om Zwammerdam wordt bezorgd. Een onafhankelijke redactie stelt het dorpssignaal samen.

De redactie is bereiken via info@dorpssignaal.nl. Voor verspreiding en vragen daarover kunt u het beste contact opnemen met Cil Vrij (0172619015).

Frames

De belangenvereniging beheert de frames in Zwammerdam waar spandoeken opgehangen kunnen worden. De frames staan op de volgende plekken.

·         Rijksstraatweg, nabij rotonde Akerboomsweg/Dammekant

·         Ziendepark, nabij Toeristisch Opstappunt

·         Steekterweg, nabij rotonde met Vinkebuurt/Steekterweg

·         Steekterweg, nabij rotonde Spoorlaan/Steekterweg

Gebruiksregels frames:

·         We streven naar 365 dagen per jaar bezetting

·         spandoek mag maximaal 6 weken blijven hangen

·         plaatsing van de doeken wordt door de vereniging of instelling zelf gedaan

·         Belangenvereniging kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld in geval van beschadiging e.d.

·         Gebruik door zwammerdamse verenigingen is gratis.

·         Voor andere organisaties zonder winstoogmerk en met een duidelijke band met Zwammerdam : € 5 per week per frame. Onder geen beding mogen de spandoeken worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

·         Plaatsing aanvragen bij BVZ via belangenvereniging.zwammerdam@gmail.com of telefonisch bij  een van de bestuursleden

Damse zaken die je raken

Tweemaal per jaar organiseert de belangenvereniging een bijeenkomst voor alle inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen van Zwammerdam en omgeving onder de noemer Damse zaken die je raken. Deze discussie avonden vinden plaats op de tweede woensdag van oktober en april en wordt aangekondigd op zwammerdam.net. De agenda wordt bepaald door u. Het gaat om zaken die ons allen raken. Heeft u een onderwerp, meld dat dan aan een van de bestuursleden of via het email adres van de belangenvereniging.

Merchandise

De belangenvereniging verkoopt ook vlaggen, paraplu’s, stickers met het wapen van Zwammerdam. Deze items zijn door het jaar heen te verkrijgen via de voorzitter of op Koningsdag bij de kraam van de BVZ.