Soos 55+

Stichting Soos 55+ Zwammerdam

Sinds september 1991 bestaat de Soos 55+.

Doordat de heer R. Klomp als drijvende kracht achter deze Soos er in April 2001 mee stopte, dacht iedereen dan ook dat hiermee de Soos voorgoed ter ziele zou zijn.

Toch zijn er dan weer enkele enthousiaste mensen in ons dorp die de draad weer oppakken en er miv. 25 April 2001 een stichting van hebben gemaakt.

 

Doel van de stichting

Het bevorderen van de sociale contacten tussen inwoners van Zwammerdam, door o.a. het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten die de doelstelling kunnen bevorderen in de ruimste zin.

Op dit ogenblik heeft de stichting 80 donateurs (leden). Enkele hiervan komen zelfs uit Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

 

Waar en wanneer zijn de soosmiddagen?

Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam  aan de  Molenstraat 10.   

Vanaf september t/m april worden er twee maal per maand 2 soosmiddagen gehouden en dit is altijd op een woensdagmiddag. Deze soosmiddagen zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Men kan er sjoelen, rummy cuppen,  klaverjassen of gewoon gezellig een praatje maken.

 

Bingomiddagen

Per seizoen worden er 6 bingomiddagen gehouden en dat is gezellig met leuke prijsjes.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster: mevr. H. Schrijvershof, tel 0172 617419

Secretaris: mevr. Joan Smeding
Penningmeester: G. Leemburg, Plein 4,  2471 AN Zwammerdam, tel: 0172650578

Overige bestuursleden zijn:   mevr. Annie de Jong en Tonnie Leemburg

 

ERELID: A. Wieman

Correspondentie adres: Plein 4, 2471AN Zwammerdam

Mail adres:<soos55plus@gmail.com>

Mocht u belangstelling hebben, bel dan even met één van de bestuursleden of kom gerust eens langs op één van de soosmiddagen.

 

 

                

Programma 2018-2019. Stichting soos 55 plus.

Alle middagen vinden plaats in de Schuilkerk, Molenstraat 10, tenzij anders aangegeven

Extra  woensdag 22 augustus 2018 Klaverjassen en bingo 
1. Woensdag 05 september 2018 Klaverjassen en sjoelen
Woensdag 12 september 2018 Gezellige middag in de Zwanenburcht
2. Woensdag 19 september 2018 Klaverjassen en sjoelen 
3. Woensdag 03 oktober 2018 Klaverjassen, bingo
4. Woensdag 17 oktober 2018 Klaverjassen, sjoelen  
5. Woensdag 31 oktober 2018 Klaverjassen, sjoelen 
6. Woensdag 14 november 2018 Klaverjassen, bingo 
7. Woensdag 28 november 2018 STAMPPOTDAG
8. Woensdag 12 december 2018 Klaverjassen, sjoelen 
9. Woensdag 19 december 2018 Klaverjassen, sjoelen  
10. Woensdag 09 januari 2019 Klaverjassen, bingo 
11. Woensdag 23 januari 2019 Klaverjassen, sjoelen  
12. Woensdag 06 februari 2019 Klaverjassen, sjoelen 
13. Woensdag 29 februari 2018 Klaverjassen, bingo 
14. Woensdag 06 maart 2018 Klaverjassen, sjoelen 
15. Woensdag 201 maart 2018 Klaverjassen, sjoelen
16. Woensdag 03 april 2018 Klaverjassen, bingo 
17. Woensdag 17 april 2019 Klaverjassen, sjoelen
18. Woensdag 24 april 2019 KONINGSDAG
19. Woensdag 01 mei 2019 Klaverjassen, sjoelen
20. Woensdag 15 mei 2019 Klaverjassen, sjoelen
21. Woensdag 29 mei 2019 Klaverjassen, bingo
De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt 25 euro.
Wilt u dit bedrag overmaken op giro NL 47 INGB 0009064309
t.n.v. Stichting Soos 55 plus, Plein 4, 2471AN Zwammerdam
                Bestuur en vrijwilligsters wensen u hele fijne Soosmiddagen.