Soos 55+

Stichting Soos 55+ Zwammerdam

Sinds september 1991 bestaat de Soos 55+.

Doordat de heer R. Klomp als drijvende kracht achter deze Soos er in April 2001 mee stopte, dacht iedereen dan ook dat hiermee de Soos voorgoed ter ziele zou zijn.

Toch zijn er dan weer enkele enthousiaste mensen in ons dorp die de draad weer oppakken en er miv. 25 April 2001 een stichting van hebben gemaakt.

 

Doel van de stichting

Het bevorderen van de sociale contacten tussen inwoners van Zwammerdam, door o.a. het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten die de doelstelling kunnen bevorderen in de ruimste zin.

Op dit ogenblik heeft de stichting 102 donateurs (leden). Enkele hiervan komen zelfs uit Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

 

Waar en wanneer zijn de soosmiddagen?

 

Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam  aan de  Molenstraat 10.   

Vanaf september t/m april worden er twee maal per maand 2 soosmiddagen gehouden en dit is altijd op een woensdagmiddag. Deze soosmiddagen zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Men kan er sjoelen, rummycuppen, biljarten, klaverjassen of gewoon gezellig een praatje maken.

 

Bingomiddagen

Per seizoen worden er 6 bingomiddagen gehouden en dat is gezellig met leuke prijsjes.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster: mevr. H. Schrijvershof, tel 0172 617419

Secretaris: de heer Arie Wieman
Penningmeester: G. Leemburg, Plein 4,  2471 AN Zwammerdam, tel: 0172650578

Overige bestuursleden zijn:   mevr. Annie de Jong en Tonnie Leemburg

 

ERELID: A. Wieman

Correspondentie adres: Plein 4, 2471AN Zwammerdam

Mail adres:<soos55plus@gmail.com>

Mocht u belangstelling hebben, bel dan even met één van de bestuursleden of kom gerust eens langs op één van de soosmiddagen.

 

 

                 Programma 2018-2019. Stichting soos 55 plus.
Extra  woensdag 22 augustus 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
1. Woensdag 05 september 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
Woensdag 12 september 2018 Gezellige middag Zwanenburcht
2. Woensdag 19 september 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
3. Woensdag 03 oktober 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
4. Woensdag 17 oktober 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
5. Woensdag 31 oktober 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
6. Woensdag 14 november 2018 Klaverjassen,bingo en biljarten
7. Woensdag 28 november 2018 STAMPPOTDAG
8. Woensdag 12 december 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
9. Woensdag 19 december 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
10. Woensdag 09 januari 2019 Klaverjassen, bingo en biljarten
11. Woensdag 23 januari 2019 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
12. Woensdag 06 februari 2019 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
13. Woensdag 29 februari 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
14. Woensdag 06 maart 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
15. Woensdag 201 maart 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
16. Woensdag 03 april 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
17. Woensdag 17 april 2019 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
18. Woensdag 24 april 2019 KONINGSDAG
19. Woensdag 01 mei 2019 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc.
20. Woensdag 15 mei 2019 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
21. Woensdag 29 mei 2019 Klaverjassen, bingo en biljarten
De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt 25 euro.
Wilt u dit bedrag overmaken op giro NL 47 INGB 0009064309
t.n.v. Stichting Soos 55 plus, Plein 4, 2471AN Zwammerdam
                Bestuur en vrijwilligsters wensen u hele fijne Soosmiddagen.