Soos 55+

Soos 55 plus Seizoen 2021/2022
Woensdag 8 september 2021 Klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
Woensdag 22 september 22 september 2021 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 6 oktober 2021 Klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
Woensdag 20  oktober 2021 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 3 november 2021 Snertdag, info volgt Schuilkerk
Woensdag 17 november 2021 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 1 december 2021 Klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
Woensdag 15 december 2021 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 29 december 2021 klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
Woensdag 12 januari 2022 Klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
Woensdag 26 januari 2022 Stamppotdag, info volgt Schuilkerk
Woensdag 2 februari 2022 Klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
Woensdag 16 februari 2022 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 2 maart 2022 Klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
woensdag 16 maart 2022 Klaverjassen en bingo
Woensdag 30 maart 2022 Klaverjassen, sjoelen en spelletjes Schuilkerk
Woensdag 13 april 2022 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 11 mei 2022 bingo en klaverjassen Schuilkerk
Woensdag 25 mei 2022 Feestdag, info volgt Schuilkerk
De contributie voor het seizoen 2021/2022 bedraagt 30 euro.
Wilt u het bedrag overmaken op rekening NL  67  RBRB 0709 9472 59
t.n.v. van de Stichting Soos 55plus, Plein 4, 2471 AN Zwammerdam
Bestuur en vrijwilligers wensen  u een heel fijn seizoen.

 

Stichting Soos 55+ Zwammerdam

Sinds september 1991 bestaat de Soos 55+.

Doordat de heer R. Klomp als drijvende kracht achter deze Soos er in April 2001 mee stopte, dacht iedereen dan ook dat hiermee de Soos voorgoed ter ziele zou zijn.

Toch zijn er dan weer enkele enthousiaste mensen in ons dorp die de draad weer oppakken en er miv. 25 April 2001 een stichting van hebben gemaakt.

 

Doel van de stichting

Het bevorderen van de sociale contacten tussen inwoners van Zwammerdam, door o.a. het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten die de doelstelling kunnen bevorderen in de ruimste zin.

Op dit ogenblik heeft de stichting 70 donateurs (leden). Enkele hiervan komen zelfs uit Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

 

Waar en wanneer zijn de soosmiddagen?

Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam  aan de  Molenstraat 10.   

Vanaf september t/m april worden er twee maal per maand 2 soosmiddagen gehouden en dit is altijd op een woensdagmiddag. Deze soosmiddagen zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Men kan er sjoelen, rummy cuppen,  klaverjassen of gewoon gezellig een praatje maken.

 

Bingomiddagen

Per seizoen worden er minimaal 6 bingomiddagen gehouden en dat is gezellig met leuke prijsjes.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster: mevr. H. Schrijvershof, tel 0172 617419

Secretaris: P. Dankers

Penningmeester: G. Leemburg, Plein 4,  2471 AN Zwammerdam, tel: 0172650578

Overige bestuursleden zijn:   mevr. Annie de Jong en Tonnie Leemburg

 

ERELID: A. Wieman

Correspondentie adres: Plein 4, 2471AN Zwammerdam

Mail adres: soos55plus@gmail.com

Mocht u belangstelling hebben, bel dan even met één van de bestuursleden of kom gerust eens langs op één van de soosmiddagen.

 

Programma 2021-2022. Stichting soos 55 plus.

Alle middagen vinden plaats in de Schuilkerk, Molenstraat 10, tenzij anders aangegeven