Stichting Soos 55+ Zwammerdam

Sinds september 1991 bestaat de Soos 55+.

Doordat de heer R. Klomp als drijvende kracht achter deze Soos er in April 2001 mee stopte, dacht iedereen dan ook dat hiermee de Soos voorgoed ter ziele zou zijn.

Toch zijn er dan weer enkele enthousiaste mensen in ons dorp die de draad weer oppakken en er miv. 25 April 2001 een stichting van hebben gemaakt.

 

Doel van de stichting

Het bevorderen van de sociale contacten tussen inwoners van Zwammerdam, door o.a. het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten die de doelstelling kunnen bevorderen in de ruimste zin.

Op dit ogenblik heeft de stichting 70 donateurs (leden). Enkele hiervan komen zelfs uit Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

 

Waar en wanneer zijn de soosmiddagen?

Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam  aan de  Molenstraat 10.   

Vanaf september t/m april worden er twee maal per maand 2 soosmiddagen gehouden en dit is altijd op een woensdagmiddag. Deze soosmiddagen zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Men kan er sjoelen, rummy cuppen,  klaverjassen of gewoon gezellig een praatje maken.

 

Bingomiddagen

Per seizoen worden er minimaal 6 bingomiddagen gehouden en dat is gezellig met leuke prijsjes.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster: Mevr. H. Schrijvershof, tel 0172 617419

Secretaris: Dhr. P. Dankers 0172612283 – 0622293725

Penningmeester: Pauline van Raamsdonk

Overige bestuursleden zijn: Mevr. Annie de Jong, mevr. Lia Davis

corr adres: Buitendorpstraat 44  2471 AZ Zwammerdam
telefoon ( Peter) 0172612283 – 0622293725

Mail adres: pead.dankers@ziggo.nl

Mocht u belangstelling hebben, bel dan even met één van de bestuursleden of kom gerust eens langs op één van de soosmiddagen.

Programma 2023-2024. Stichting soos 55 plus.

Woensdag 16 augustus Dorpsfeest klaverjassen en bingo
Woensdag 6 september Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 20 september Boottocht Biesbosch
Woensdag 4 oktober Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 18 oktober Klaverjassen, bingo
Woensdag 1 november Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 15 november Klaverjassen, bingo
Woensdag 29 november Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 13 december Klaverjassen, bingo
Woensdag 27 december Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 10 januari Klaverjassen, bingo
Woensdag 24 januari Stamppotdag, info volgt
Woensdag 7 februari Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 21 februari Klaverjassen, bingo
Woensdag 6 maart Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 20 maart Klaverjassen, bingo
Woensdag 3 april Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 17 april Klaverjassen, bingo
Woensdag 1 mei Klaverjassen, sjoelen, spelletjes
Woensdag 15 mei Einde seizoen, info volgt

Alle middagen vinden plaats in de Schuilkerk, Molenstraat 10, tenzij anders aangegeven

 De contributie voor het seizoen 2022/2023 bedraagt € 30,– . Graag ontvangen wij

dit bedrag op rekening:  NL67 RBRB 0709 9472 59 t.n.v. Stichting Soos 55 plus,

Dr. Schreuderstraat 87 2471 PR Zwammerdam

Het bestuur en vrijwilligers wensen u gezellige middagen

 

Activiteiten

Powered by Weer1.com

  • 242
  • 2.290.416
  • 369.313