Soos 55+

Stichting Soos 55+ Zwammerdam

Sinds september 1991 bestaat de Soos 55+.

Doordat de heer R. Klomp als drijvende kracht achter deze Soos er in April 2001 mee stopte, dacht iedereen dan ook dat hiermee de Soos voorgoed ter ziele zou zijn.

Toch zijn er dan weer enkele enthousiaste mensen in ons dorp die de draad weer oppakken en er miv. 25 April 2001 een stichting van hebben gemaakt.

 

Doel van de stichting

Het bevorderen van de sociale contacten tussen inwoners van Zwammerdam, door o.a. het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten die de doelstelling kunnen bevorderen in de ruimste zin.

Op dit ogenblik heeft de stichting 70 donateurs (leden). Enkele hiervan komen zelfs uit Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

 

Waar en wanneer zijn de soosmiddagen?

Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam  aan de  Molenstraat 10.   

Vanaf september t/m april worden er twee maal per maand 2 soosmiddagen gehouden en dit is altijd op een woensdagmiddag. Deze soosmiddagen zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Men kan er sjoelen, rummy cuppen,  klaverjassen of gewoon gezellig een praatje maken.

 

Bingomiddagen

Per seizoen worden er 6 bingomiddagen gehouden en dat is gezellig met leuke prijsjes.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster: mevr. H. Schrijvershof, tel 0172 617419

Secretaris: P. Dankers

Penningmeester: G. Leemburg, Plein 4,  2471 AN Zwammerdam, tel: 0172650578

Overige bestuursleden zijn:   mevr. Annie de Jong en Tonnie Leemburg

 

ERELID: A. Wieman

Correspondentie adres: Plein 4, 2471AN Zwammerdam

Mail adres: soos55plus@gmail.com

Mocht u belangstelling hebben, bel dan even met één van de bestuursleden of kom gerust eens langs op één van de soosmiddagen.

 

Programma 2019-2020. Stichting soos 55 plus.

Alle middagen vinden plaats in de Schuilkerk, Molenstraat 10, tenzij anders aangegeven

 

Soos 55plus Seizoen 2019/2020
Woesdag 28 augustus 2019 Dorpsfeest klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 18 september 2019 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 02 oktober 2019 Gezellige middag (kosten € 5,00 pp.) DORPSHUIS
Woensdag 16 oktober 2019 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 30  oktober 2019 klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 13 november 2019 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 27 november 2019 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 04 december 2019 Stampotdag, bingo en klaverjassen Schuilkerk
Woensdag 18 december 2019 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 8 januari 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 22 januari 2020 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 05 februari 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 19 februari 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 4 maart 2020 Klaverjassen en bingo Schuilkerk
Woensdag 18 maart 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 01 april 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 15 april 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 22 april 2020 Koningsdag, bingo en klaverjassen Schuilkerk
Woensdag 06 mei 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
Woensdag 20 mei 2020 Klaverjassen, sjoelen en rummycup Schuilkerk
De kontributie voor het seizoen 2019/2020 wordt 30 euro.
Wilt u het bedrag overmaken op rekening NL  67  RBRB 0709 9472 59
t.n.v. van de Stichting Soos 55plus, Plein 4, 2471 AN Zwammerdam
Bestuur en vrijwilligers wensen  u een heel fijn seizoen.