Soos 55+

Stichting Soos 55+ Zwammerdam

Sinds september 1991 bestaat de Soos 55+.

Doordat de heer R. Klomp als drijvende kracht achter deze Soos er in April 2001 mee stopte, dacht iedereen dan ook dat hiermee de Soos voorgoed ter ziele zou zijn.

Toch zijn er dan weer enkele enthousiaste mensen in ons dorp die de draad weer oppakken en er miv. 25 April 2001 een stichting van hebben gemaakt.

 

Doel van de stichting

Het bevorderen van de sociale contacten tussen inwoners van Zwammerdam, door o.a. het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten die de doelstelling kunnen bevorderen in de ruimste zin.

Op dit ogenblik heeft de stichting 102 donateurs (leden). Enkele hiervan komen zelfs uit Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

 

Waar en wanneer zijn de soosmiddagen?

In de VSB- en Blokzaal van het Nutsgebouw in de brugstraat te Zwammerdam.

Vanaf september t/m april worden er twee maal per maand 2 soosmiddagen gehouden en dit is altijd op een woensdagmiddag. Deze soosmiddagen zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Men kan er sjoelen, rummycuppen, biljarten, klaverjassen of gewoon gezellig een praatje maken.

 

Bingomiddagen

Per seizoen worden er 6 bingomiddagen gehouden en dat is gezellig met leuke prijsjes.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster: mevr. H. Schrijvershof, tel 0172 617419

Secretaris: de heer Jaap Schoneveld tel 0172 470596, 0648742206
Penningmeester: G. Leemburg, Plein 4,  2471 AN Zwammerdam, tel: 0172650578

Overige bestuursleden zijn:  mevr. R. Broere en mevr. T. Leemburg- van der Waals

 

 

Mocht u belangstelling hebben, bel dan even met één van de bestuursleden of kom gerust eens langs op één van de soosmiddagen.

 

 

                 Programma 2017-2018. Stichting soos 55 plus.
Extra  woensdag 16 augustus 2017 Klaverjassen, bingo en biljarten
1. Woensdag 06 september 2017 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
Woensdag 13 september 2017 Boottocht
2. Woensdag  20 september 2017 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
3. Woensdag 04 oktober 2017 Klaverjassen, bingo en biljarten
4. Woensdag 18 oktober 2017 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
5. Woensdag 01 november 2017 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
6. Woensdag 15 november 2017 Klaverjassen,bingo en biljarten
7. Woensdag 29 november 2017 STAMPPOTDAG
8. Woensdag 13 december 2017 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
9. Woensdag 27 december 2017 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
10. Woensdag 10 januari 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
11. Woensdag 24 januari 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
12. Woensdag 07 februari 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
13. Woensdag 21 februari 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
14. Woensdag 07 maart 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
15. Woensdag 21 maart 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
16. Woensdag 04 april 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
17. Woensdag 18 april 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
18. Woensdag 25 april 2018 KONINGSDAG
19. Woensdag 02 mei 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc.
20. Woensdag 16 mei 2018 Klaverjassen, sjoelen, biljarten etc. 
21. Woensdag 30 mei 2018 Klaverjassen, bingo en biljarten
De contributie voor het seizoen 2017-2018 bedraagt 25 euro.
Wilt u dit bedrag overmaken op giro NL 47 INGB 0009064309
t.n.v. Stichting Soos 55 plus, Plein 4, 2471AN Zwammerdam
                Bestuur en vrijwilligsters wensen u hele fijne Soosmiddagen.