Tot nut van het algemene

Het ontstaan van het Nut gaat terug naar eind 1784. Jan Nieuwenhuijzen verstuurde uitnodigingen om toe te treden tot een genootschap dat ”verbetering van het burger -schoolwezen” beoogde. Hij was een doopgezinde predikant uit Monnikkendam, zijn streven was het oprichten van ”Departementen” over het gehele land. In 1787 kwam er een scheuring in het bestuur en werden er door diverse gemeenten, waaronder Bodegraven, extra vergaderingen belegd. Dit had tot gevolg dat het genootschap zijn naam veranderde in “Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen”.

 

Departement Zwammerdam

Het departement Zwammerdam is opgericht op 11 oktober 1818. In de beginperiode luidde de officiële naam ”Departement Zwammerdam en Aarlanderveen der maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen”. De maatschappij had ook afdelingen zoals: het fonds liefdadigheid, de leesbibliotheek, de bewaarschool, de Zondagschool en de tekenschool.

 

Op 2 mei 1864 werd de Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen opgericht. Op 9 december 1969 werd besloten om een fusie met de Nutsspaarbank uit Alphen aan den Rijn aan te gaan.

 

Het 50-jarig bestaan in 1868 werd op 2 november herdacht. Op 16 en 17 maart 1926 opende de Maatschappij de huidige Nutszaal met de feestrevue ”Zwammerdamsche Snikjes en Glimlachjes”. Dit is uitgebreid te lezen in ”Ons Zwammerdam” van de Historische Werkgroep Zwammerdam. De viering van het 150-jarig bestaan werd herdacht op 29 december 1968. In 1988 is de Nutszaal gerenoveerd, ook de biljartzaal kreeg een opknapbeurt. De biljartzaal heet inmiddels de ”Blokzaal” en de Nutszaal de “VSB-zaal”.

 

Het huidige bestuur bestaat:

  • Gerbrand van Ast (voorzitter)
  • Adrie van Greuningen  (secretaris)
  • Gea van der Hee ( 1e penningmeester)
  • Sebastiaan Slappendel (2e penningmeester)
  • Arie Koster (Algemeen bestuurslid

Activiteiten

Powered by Weer1.com

  • 192
  • 2.290.366
  • 369.292