Vakantie Kinder Spelen

Voor wie zijn de Vakantie Kinder Spelen?
Alle kinderen die wonen in Zwammerdam of in Zwammerdam naar school gaan zijn welkom om deel te nemen aan de Vakantie Kinder Spelen.
Er zijn twee groepen:
Groep A: kinderen vanaf 3 tot en met 6 jaar
Groep B: kinderen van 6 jaar tot en met basisschoolverlaters
Als u uw 6-jarige kind nog te jong vindt om mee te doen met groep B dan kunt u een weekkaart kopen voor groep A.

Een goede voorbereiding
Tijdens het bouwen van de hutten is het verstandig oude kleding te dragen.
Voor groep A geldt dat het hek van het schoolplein een kwartier na aanvang op slot gaat!
De kinderen uit groep A kunnen op maandag worden afgehaald om 12.00 uur, op dinsdag om 12.00 uur en op woensdag om 12.30 uur.

Voor groep B geldt dat in verband met rondslingerende spijkers goed schoeisel verplicht is, dus geen slippers. Verder wordt er verlangd dat iedereen eigen gereedschap meeneemt (zoals een hamer, nijptang, zaag en dergelijke) en natuurlijk kwasten voor het verfwerk. Veel kinderen die zelf niet in staat zijn een volwaardige hut in elkaar te zetten, worden op maandagmiddag door ouders bijgestaan. Maar eerst zal er een instructie voor de ouders in de tent plaats vinden. Het meenemen van eigen hout is niet toegestaan. Ook het gebruik van schroeven en boren is niet toegestaan. Voor spijkers wordt gezorgd.
Op dinsdag wordt de lunch verzorgd door de organisatie. Op de andere dagen gaan de kinderen naar huis om te eten. Degenen die van woensdag op donderdag blijven slapen moeten zorgen voor warme kleding en warm beddengoed. Het kan koud zijn!

Wat zijn de regels? Er zijn enkele spelregels, maar die zijn wel belangrijk!
– Van alle deelnemers wordt een deelnemerskaart gemaakt. Hierop kunnen ook  eventuele bijzonderheden worden vermeld.

– Er mag géén alcohol genuttigd worden op en rond de Vakantie Kinder Spelen!

– Ook mogen uw kinderen geen hoog cafeïne houdende dranken, zoals
Red-bull, Bullet, etc. meebrengen. In verband met incidenten uit het verleden is het voor de kinderen niet toegestaan deze te nuttigen op straffe van naar huiszending!

– De organisatie is niet verantwoordelijk voor het weglopen van kinderen. Het is aan de ouders zelf om in te schatten of hun kind(eren) zelfstandig mee kan/kunnen doen aan de huttenbouw. Bespreek dit met uw kind!
Zonder toestemming van het terrein af, betekent uitgesloten worden van verdere deelname!

– Op de ouderkijkavond wordt geregistreerd welk kind in welke hut zal slapen. Op de ouderkijkavond zal dit jaar weer een Vrij Markt plaats vinden! Het te koop aanbieden van levende dieren is verboden. Ook dit jaar is het niet nodig koffie of thee te verkopen. Daar wordt door de organisatie voor gezorgd. Ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en andere familie of vrienden zijn van harte welkom om te komen kijken. Het is echter niet toegestaan dat ouders (afgezien van ingedeelde vrijwilligers) mee lopen bij het nachtspel. Aan de ouders wordt toestemming gevraagd voor het overnachten. Als kinderen ’s nachts alsnog naar huis willen is dat geen bezwaar en zullen ze worden thuisgebracht.  Ook kinderen die niet luisteren worden thuisgebracht.
Het thuisbrengen geschiedt altijd door 2 personen van de leiding.

– Gevonden voorwerpen zijn gedurende de Vakantie Kinder Spelen bij de organisatie af te halen, na de Vakantie Kinder Spelen zullen de gevonden voorwerpen bij de gevonden voorwerpen in hal van de gymzaal gelegd worden.

– Afbreken van de hutten hoort ook bij de huttenbouw! Dus al ben je nog zo moe…. donderdag gewoon komen helpen met opruimen!

Is er nog iets onduidelijk?
Bel of mail gerust naar één van de onderstaande personen:
Groep A: Fleur van Dijk 06-11350711 of email vksklein@gmail.com
Groep B: Bram Strookman 619142 of 06-22663105 of email vkszwammerdam@gmail.com

Op Zwammerdam.net vindt u de laatste informatie en eventuele wijzigingen