Woningbouw in Zwammerdam

Ondertekende raadsbrief intentieovereenkomst en Nota van Uitgangspunten Spoorlaanzone Zwammerdam

Verslag Informatiebijeenkomst Ontwikkeling Spoorlaanzone en Buitendorpstraat 15 juli 2020

CONCEPT Intentieovereenkomst herontwikkeling Spoorlaan en Buitendorpstraat 19-05-2020opm.

MKNvU_SpoorlaanzoneNvU_Spoorlaanzone

 

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot woningbouw in Zwammerdam kunt u zich richten tot de wooncommissie via jozefkindt@gmail.com. De wooncommissie werkt onder auspiciën van de Belangenvereniging Zwammerdam (BVZ).